Referencja
Gminy Chojnice

Gmina Miejska Chojnice informuje, że Firma ALU-TENT ul. Topolowa 3, 62 - 060 Stęszew w ramach umowy nr BI.272.21.11 z dnia 12.10.2011 r. realizowała inwestycję pn. Zaprojektowanie i wykonanie zadaszenia membranowego w ramach zadania "Budowa krytej trybuny na stadionie przy ul. Mickiewicza w Chojnicach".

Zakres prac obejmował:

    opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej projekty budowlane i wykonawcze branży konstrukcyjnej, architektonicznej, elektrycznej i monitoringu;
    wybudowanie zadaszenia membranowego na konstrukcji stalowej obejmującego cztery sektory trybun.

Wartość wykonania robót - 499.995,00 zł brutto Powyższe roboty wykonano w terminie od 12.10.2011 r. do 15.03.2013 r.

Firma ALU-TENT ze Stęszewa wywiązała się z zawartej umowy w terminie, a zlecone roboty zostały wykonane z należytą starannością, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, opracowaną dokumentacją budowlaną i specyfikacjami technicznymi oraz prawidłowo ukończone.