Referencja
budimex

Niniejszy oświadczam, że firma ALU-TENT Ryszard Zieliński z siedzibą w 62-060 Stęszewie, przy ul. Topolowej 3, była wykonawcą zadaszeń membranowych dla inwestycji: "Utworzenie Narodowego Centrum Polskiej Piosenki poprzed przebudowę Amfiteatru Tysiąclecia w Opolu".

W skład prac ALU-TENT nad ww. inwestycją wchodziło: wyprodukowanie i zamontowanie zadaszenia membranowego zewnętrznego i wewnętznego konstrukcji dachu Budynku Obsługi Widza oraz zadaszenie dwóch klatek schodowych. Ogólna powierzchnia pokrycia membraną to 356 m2.

Powyższe prace zostały wykonane z należytą starannościa, terminowo, zgodnie z ustaleniami i dokumentacją techniczną.